Hoyalux Tact 200 TrueForm: Най-добър при статични занимания в затворени помещения

  • Оптимален вариант на лещи, които осигуряват дълбочина на зрението за близки и средни дистанции.
  • Добро решение за работещи хора, които не искат да ограничат зрението си – физиотерапевти, зъболекари, звукооператори и др.
  • Изключително комфортно зрение за пресбиопи, работещи в офис.

Hoyalux Tact 400 TrueForm: Най-добър при по-динамична дейност в затворени помещения

  • Естествено преминаване от далече към близо.
  • Оптимално прогресивно решение за професионалисти – главни готвачи, архитекти, голф играчи.
  • Пресбиопи, които се чувстват ограничени с работното си пространство при употреба на обикновени очила.
  • Предоставя свобода на близка и средна дистанция.

Офис лещи

Покрития

Оцветявания

Sensity