Binocular Harmonization Technology

73% от пресбиопите в Европа имат различни рецептурни предписания за дясно и ляво око. Дори и най-малките рецептурни разлики означават, че позициите на лещата, през които минават светлинните лъчи ще се различават за дясно и ляво око. Това води до визуален дисбаланс, който може да предизвика астенопични оплаквания като зрителна умора, парене, глождене, главоболие.

Симптоми от този вид са често неясни или с неизяснен произход за потребителя, без директно да се считат за свързани с техните очила.

Hoyalux iD MyStyle V+ са първите в света прогресивни лещи, които отчитат предписанията за дясно и ляво око като индивидуални компоненти, калкулиращи нужния бинокулярен дизайн.

Използването на Binocular Harmonization Technology води до моментално и бързо фокусиране, независимо от стойностите на дясно и ляво око. Всяка степен на анизометропия изисква допълнително акомодационно усилие, както и информационна мощ от мозъка, което води до главоболие и напрежение в края на работния ден. Binocular Harmonization Technology неутрализира този ефект и осигурява ясен и точен фокус без усилия на момента, постоянна стабилност на образа, отлична дълбочина на зрението.

Патентования Binocular Harmonization Technology гарантира, че корекцията е точна във всяка точка от лещата, отговаряща перфектно на нуждите на всяко око.