Binocular Eyemodel

С технологията Binocular Eye Model се вижда по-лесно и спокойно и хората са по-пълноценни в ежедневието си. Представлява патентована проверка на бинокулярното представяне в реални условия. Осъществява се чрез петстъпков бинокулярен анализ с цел да улесни работата на мозъка и да подобри възприятията, като осъществи лесно и точно провокиране на ретинално изображение.