iLog

Никога преди не е било толкова лесно да въвеждате данни и да получавате адекватна обратна информация. Онлайн системата за поръчки на Hoya се адаптира към Вас и Вашите изисквания. HoyaiLog е особено полезна за оптици, които за първи път се сблъскват с продуктите на Hoya, тя свежда до минимум техническите грешки. Системата е проектирана така че потребителите, които я ползват за първи път да се ориентират изключително бързо и лесно.

Системата е основана на шест стъпки и взима предвид следните параметри:

Потребител

За да покрие широк кръг от различните типове магазини, HoyaiLog може да бъде конфигурирана, за да отговори на индивидуалните Ви изисквания. Възможно е да бъде дефинирана група от магазини, да се създадат акаунти за всички служители, както и да им бъдат определени роли, да се конфигурират продукти, работният процес да бъде персонализиран по такъв начин, че да отговори на индивидуалните нужди.

Предписание

Въведете рецептурните стойности като сфера, цилиндър, градус, добавка или призма. Това ще осигури прецизно зрение на всички дистанции.

Лещи

Системата взима предвид въведените стойности в предната стъпка и предлага подходящите лещи за тях.

Покрития

Много покрития са налични за избраните лещи, но те винаги зависят от материала и дизайна, които вече сте избрали. Тази стъпка в основата си има три области: покрития, оцветявания и фотохромни/ поляризирани.

Рамка/ Форма

В тази стъпка трябва да бъде определена формата на рамката. За тази цел можете да използвате Hoya Tracer или база с налични форми. В допълнение изглед на рамката Ви насочва дали дизайна и диаметъра пасва перфектно на избраната форма.

Обобщение

В тази стъпка виждате важната информация за поръчката в една страница.