ISO

Фирма АКВА Ленс ЕООД вече е сертифицирана по три от системите по ISO:

  • Система за управление на качеството

  • Система за управление на здравето и безопасността при работа

  • Система за управление на околната среда

Внедряването на системите за управление е изключително важно и пълноценно, както за нас, така и за нашите клиенти. Получаването на сертификатите означава, че отговаряме на и изпълняваме много изисквания относно качество, здраве и безопасност и опазване на околната среда. Клиентите ни могат да бъдат сигурни, че имат насреща партньор, отговарящ на най-високите изисквания по системите.

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО_БГ

СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2015 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО_EN

СЕРТИФИКАТ ISO 45001:2018 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА_БГ

СЕРТИФИКАТ ISO 45001:2018 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА_EN

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА_БГ

СЕРТИФИКАТ ISO 14001:2015 – СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА_EN