Oops...
Slider with alias workstyle-3-business-11 not found.

SUPEREADER са специализирани лещи за четене и работа с компютър.  Предоставят бързо и естествено визуално възприятие, имат оптимизиран дизайн за четене и статични дейности. SUPEREADER представляват комбинация между еднофокусни и офис лещи.

За кого са подходящи:

  • Препоръчват се за потребители, които се нуждаят от по-голямо зрително поле в сравнение със стандартните очила за четене.

Характеристики:

SUPEREADER са с дегресия интегрирана на задната повърхност, за лесно, бързо и естествено визуално възприятие, оптимизирани за четене и статични дейности. SUPEREADER са с две вариации на добавката:

  • SUPEREADER A – дистанция до 0.5м;
  • SUPEREADER B – дистанция до 1,2м;

Лещи за четене SUPEREADER. Предимства:

  • Ясно зрение в работния периметър;
  • Естествена поза на главата по време на работа;
  • Две вариации на добавката (SUPEREADER A и SUPEREADER B);
  • Kомфортно зрение на близки дистанции, независимо от избора на рамка, специфични мерки и монтаж.
  • Дистанция до 1.2 метра;

Сравнение на зрителните полета при очила за четене и SUPEREADER:

Reading glasses vs Supereader

                                                     

Офис лещи

Покрития