TrueForm Technology

TrueForm технологията включва техниката за отчитане на ротацията на очната ябълка, съобразно закона на Листинг. Тази техника e оптимизиране на зрителната острота, чрез включването на фина и прецизна обработка на всяка точка от повърхността на лещата и минимализиране на аберациите във всяка посока на погледа. Представлява аторична задна повърхност, коригираща аберациите.

При производството на TrueForm лещи, новата аторична FreeForm геометрия се дефинира на задната повърхност на конвенционалните дизайни. С напредналата FreeForm обработка всяка рецепта вече може да бъде оптимизирана индивидуално. По време на технологичния процес по обработка на лещите за очила, FreeForm софтуера контролира изработването на всяка една точка от повърхността създавайки сложни FreeForm проекции.

Следващата стъпка е патентован процес на полиране от Hoya с използването на вакуум и балони, като се завършва с проверка на изпълнението на точността на рецептата.