FreeForm Technology

FreeForm Technology добавя допълнителна прецизност на задната повърхност на лещата. Осигурява по-широко и изчистено от аберации (изкривявания) централно зрително поле и подобрява възприятията – образите са стабилни и контрастни. Редуцира периферните аберационни полета и увеличава ясното зрително поле, благодарение на тоталната точност в оптичната сила по двете повърхнини, следствие от FreeForm Technology обработката.

Ретиналната проекция е без отклонение спрямо рецептурните данни, за още по-добро пространствено и натурално възприятие.

Hoya FreeForm Technology е синоним за пълен технологичен процес. Включващ всички производствени стъпки: блокиране, генериране, полиране, проверка и контрол на изпълнение, маркиране.

Сложността във FreeForm Technology и подробната обработка на повърхностите, гарантират добро зрение в периферията, що се касае до по-ниските нива на корекция.

Противно на всеобщото мнение, FreeForm Technology не е синоним на дизайн на корекционни лещи. FreeForm Technology е прецизна съвременна технология, обработваща различни повърхности.