HOYA Consultant

Hoya Vision Consultant

Hoya Vision Consultant е първата интегрирана система за консултация. Това е успешната формула за повишаване на професионалния Ви имидж чрез използването на високотехнологична и клиентски ориентирана техника за продажби.

Hoya Vision Consultant ще преведе Вашите клиенти през процеса на избор и поръчка като им помогне да разберат наличния избор още по-добре, отчитайки начина на живот за оптимален избор.

Системата съдържа следните модули:

  • Визуализира анатомията на окото и зрението. Този модул по лесен и достъпен начин ще помогне да разясните на Вашите клиенти спецификите на тяхното състояние
  • Консултант за продажби – представлява ядрото на системата. Този модул Ви помага да ръководите клиентите през процеса на консултация, от въвеждането на рецептурните стойности до поръчката на финалния продукт.