visuReal Portable е най-гъвкавата и модерна система за видео-центриране, създавана някога. visuReal Portable Ви предлага възможно най-лесния, бърз, точен и модерен начин за професионален избор и центриране на лещи. Всичко това се предлага на изключително атрактивна цена.

Използвайки visuReal във Вашата практика ще получите следните предимства:

 • Показвате съвременния си начин на работа, професионализъм и отговорност към Вашите бъдещи и настоящи клиенти
 • Имате 100% сигурност в правилното центриране на прогресивни и офис лещи, както и всички останали по-сложни оптични лещи
 • Ще получите по-добри резултати и клиентите Ви ще са по-удовлетворени, ще увеличите Вашите продажби!
 • Абсолютна точност и повишена функционалност, отговаряща на съвременните технологични принципи и изисквания за параметри. Можете да бъдете спокойни и сигурни при работа с по-сложни и прецизни лещи за очила
 • Абсолютна гъвкавост, мобилност и независимост от помещение и околна среда при работа с устройството
 • Независимост – резултатите получени с visuReal Portable са референтни за всички производители

visuReal Portable отваря нова глава в системите за видео-центриране

Специално разработен допълнителен компонент се прикрепя към iPAD. По този нов и модерен начин Вие получавате една нова и гъвкава система за видео-центриране. Така, използвайки и устройството „Всичко в едно“, се снимат необходимите параметри. Данните се получават и съхраняват в он-лайн базирано софтуерно решение.

По този начин, в рамките на секунди Вие може да имате прецизно точни данни за:

 • Монокулярни пупулни разстояния
 • Монокулярни височини за центриране
 • Вертексно разстояние
 • Пантоскопичен ъгъл
 • Боксинг параметри
 • Прецизността е гарантирана благодарение на интелигентната система за отчитане на грешката при естественото въртене на главата във всички посоки. Независимостта от разстояние и малкия размер на устройството Ви гарантират абсолютна мобилност и независимост от помещението, в което се използва. Управлението на данните се осъществява он-лайн, чрез приложение от App Store на Apple. Съхранението на базата данни е сигурно и не изисква ресурс, тъй като е он-лайн базирано.