Всеки човек е уникален. Hoyalux iD продуктите предлагат безпрецедентно ниво на индивидуализация. Използвайки новия Hoya iDentifier всяка необходима дистанции се персонализира спрямо зрителните нужди и изисквания на всеки един потребител. За ясно и стабилно зрение за всички онези моменти, които значат толкова много за тях.

Базиран на четири стъпки задвижвани от сложен алгоритъм, Hoya iDentifier позволява да се избере възможно най-персонализираният дизайн при Hoyalux iD лещи. Hoya iDentifier взима предвид следните параметри:

  • рецептурни стойности
  • начин на живот
  • параметри на рамката
  • препоръки
  • поръчване

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

  • Персонализирано зрително преживяване – тази уникална система гарантира пълен персонализиран профил за всички зрителни нужди
  • Приспособима – адаптира процеса и съдържанието за Вашите персонални нужди
  • Активно участие – въвлича клиента в един индивидуален процес на консултация
  • Свързан – осигурява ефективен работен процес чрез лесния трансфер на информацията