Гаранция Aqua Premium

Разширена гаранция за всички лещи Hoya
При покупка клиентът получава възможността да закупи Гаранция Aqua  Premium. Тя е валидна за срок от 2 години и при каквато и да била повреда  на лещите дава право на значителни отстъпки от цената за подмяната
им с нови:
75% отстъпка при подмяна на лещите през 1-вата година
50% отстъпка при подмяна на лещите през 2-рата година
Гаранция Aqua Premium покрива повреди на лещите извън фабрични  дефекти, които са предмет на стандартните гаранции: драскотини,  спукване, счупване, повреда на покритието, включително и повреди,
причинени от невнимателна или неправилна употреба на лещите.  Валидността на Гаранция Aqua Premium е гарантирана посредством  издадения от Аква Ленс ЕООД информационен талон с уникален
идентификационен код.
В случай на повреда, лещата или лещите с оригиналните им опаковки  трябва да бъдат представени в оптиката, от която са закупени, заедно с информационния талон Гаранция Aqua Premium.
Гаранция Aqua Premium не важи в случай на загуба или кражба.
Гаранция Aqua Premium е включена в цената на едро и препоръчителната
потребителска цена на лещите от серия Kids.
При другите видове лещи Гаранция Aqua Premium не е включена и в този  случай може да бъде поръчана отделно на цена според актуалната ценова  листа.
Фирма Аква Ленс ЕООД е длъжна да изпълни задълженията си съгласно  Гаранция Aqua Premium само в случаите, когато нейната стойност й е  изплатена. Самата Гаранция Aqua Premium не подлежи на отстъпка. Освен  отстъпките, осигурени при замяна на лещите в рамките на Гаранция  Aqua Premium, не се предоставят допълнителни отстъпки.
Отстъпката може да се ползва само веднъж в рамките на 2 години от  закупуването на оригиналните лещи за очила. Нова Гаранция Aqua Premium  за замяна на лещи не може да бъде получена.
Услугата може да бъде ползвана с информационния талон към Гаранция  Aqua Premium само в магазина, където клиентът е закупил оригиналните  лещи. Услугата се отнася само за продукта, съвпадащ с този от
оригиналната поръчка. Номерът на оригиналната поръчка и стойностите  от нея са отбелязани в Информационния талон, а стойността в момента  на заявката за смяна на лещите се определя въз основа на актуалната  каталожна потребителска цена без отстъпки.
С случай, че Аква Ленс ЕООД не може да осигури продукти от  първоначалната поръчка, клиентът може да избере друг продукт със  същата потребителска цена. При избор на по-скъп продукт, отстъпката
се гарантира до стойността на първоначалната потребителска цена;  разликата между двете потребителски цени се заплаща 100% от  купувача и в този случай не можем да предоставим никаква отстъпка
за тази разлика.
Отстъпката, предоставена в рамките на Гаранция Aqua Premium се  отнася само за лещи, не важи за рамки или други разходи, направени в  магазина, като например разходи за монтаж на лещи.
За ползването на отстъпката е необходимо следното:
– Повредените очила, респективно лещи
– Информационен талон