Хетерофория

При идеално мускулно равновесие, очните оси се намират в симетрично положение, дори в моментите, когато човек не контролира погледа си. Това състояние се нарича ортофория.

Повечето от хората нямат идеално мускулно равновесие, но поради развита фузия (конвергенция и дивергенция на очните оси) това неравновесие не се проявява видимо. То се нарича хетерофория.

Оплакванията при хора, страдащи от хетерофория, се състои в астенопия – лесна умора, главоболие, замъгляване, виене на свят, двойно виждане (диплопия).

Хетерофориите могат да се провокират и да станат явни при умора, нервно изтощение, прекомерна употреба на алкохол или при разстройване на фузията, като се премахне еднаквостта на образите на двете макули, например със закриване на едното око със стъкло на Мадокс или със силна призма, поставена с основата надолу.

Различават се екзофория (едното око има тенденция да се отклонява навън) и езофория (едното око има тенденция да се отклонява навътре).

Лечението на хетерофориите се състои в общо укрепване на организма, тонизиращи средства, корекция на рефракционните аномалии и предписване на призматични очила.

Подходящи продукти

Еднофокусни лещи